tietosuojaselostesivun herokuva

Tietosuojaseloste

Päivitetty 23.1.2022

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

1. Rekisterinpitäjä

Spurtti Liikuntakeskus Oy Yhteystiedot: Seutulantie 17 04410 Järvenpää Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa Jari-Pekka Immonen / Spurtti Liikuntakeskus Oy Seutulantie 17 04410 Järvenpää 0405029862 j-p@spurtti.fiTapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot: Jari-Pekka Immonen / Spurtti Liikuntakeskus Oy Seutulantie 17 04410 Järvenpää 0405029862 j-p@spurtti.fi

2. Rekisteröidyt

Spurtti Liikuntakeskus Oy:n asiakkaat ja alaikäisten asiakkaiden huoltajat. Uutiskirjeen tilanneet. 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

-Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

-Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. internetissä kerätyissä lomakkeissa,lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

-asiakassuhteen hoitaminen

-palveluistamme kertominen

4.Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

-nimi

-osoite

-sähköposti

-puhelinnumero

-syntymäaika

Asiakastiedot

-tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Spurtti Liikuntakeskus Oy Seutulantie 17 04410 Järvenpää 0405029862 j-p@spurtti.fi

Tarkastusoikeus Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Tietosuojaseloste 23.1.2022

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6.Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: asiakkaalta itseltään internetin kautta

-asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

-asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Spurtti Liikuntakeskus Oy:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

-myClub-jäsenrekisteri (Taikala Oy)

-MailChimp-uutiskirjepalvelu

-Tehden Oy asiakasrekisteri ja kassa

8.Käsittelyn kesto

-Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

-Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämmemarkkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9.Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Spurtti Liikuntakeskuksen työntekijät.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10.Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11.Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

-asiakassuhteen hoitaminen

-palveluistamme kertominen